Ovim dajem privolu za korištenje mog upisanog imena i prezimena, email adrese, broja telefona te poruke na ovaj obrazac za kontakt, kako bi mi “Odvjetnički ured Kvartuč” mogao odgovoriti te samo u svrhu davanja odgovora na moj upit.